GIỐNG ĐƯỢC 2 THÁNG TUỔI TẠI NGHĨA LÂM
CẤP GIỐNG GIÔNG TRANG TRẠI ANH LONG TẠI TÂY NINH
CẤP GIỐNG TẠI NÔNG TRƯỜNG ĐẮC NÔNG
THU HOẠCH KHOAI LANG ĐỜI F2. NĂNG SUẤT RẤT CAO
CẤP GIỐNG TRANG TRẠI ANH LONG TẠI TÂY NINH
THU HOẠCH KHOAI LANG